Bistand byggeprosjekt

Bistand byggesak

Skal du bygge noe på din eiendom, kreves det som regel en byggesøknad til kommunen. Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.

Vi kan hjelpe deg med å fylle ut all søknadsdokumentasjon, samt stå som ansvarlig søker i ditt prosjekt. Vi leverer en byggesakspakke som den kommunale byggesaksbehandleren setter pris på. Dette igjen gir en smidigere saksbehandling hos kommunen.

Vårt mål er å bidra til en rask og effektiv byggesak slik at tiltak gjennomføres på en god måte for alle parter. Som rådgiver ønsker vi å være med i prosessen fra en tidlig fase.

Vi har faglig kompetanse og lang erfaring med byggesøknader og prosjektering. Vi vet derfor hva som kreves for å utforme din byggesøknad. Vi innhenter nødvendig informasjon og dokumentasjon til byggesaken. Vi er i tillegg behjelpelig med utforming av tegninger og annen nødvendig dokumentasjon. 

Her får du hjelp med byggesøknader til både nybygg, tilbygg og påbygg. Vi håndterer alle størrelser, fra små garasjer til større bygg i tiltaksklasse 2. La oss hjelpe deg med en smidigere byggesak.

Byggelånskontroll

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Bistand overtakelse

Bygg-Con har gjennomført mange overtakelsesforretninger og sørger for å ivareta dine interesser ved en overtakelse. Det kan ofte være vanskelig å stå alene i en diskusjon med drevne entreprenører.

Det er mange fallgruber både kontraktsmessig og ved utførelse. Det er som regel en god investering å ha med en rådgiver, da en overtakelse har store økonomiske konsekvenser.

Send forespørsel

    © Bygg-Con AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram