Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert gjennomgang og beskrivelse av bygningens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold.

Tilstandsrapportens primære oppgave er å analysere og beskrive bygningens tekniske tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde.

Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Det kan settes en tilstandsgrad (TG) på hver enkelt bygningsdel slik at leser av rapporten enkelt får oversikt over hvilke avvik og mangler som er forbundet med de forskjellige bygningsdelene. Hver enkelt bygningsdel vil bli vurdert ut fra alder, slitasje, tidsmessighet, byggefeil, utførelse osv.

Send forespørsel

    © Bygg-Con AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram