Vedlikeholdsplaner for borettslag og sameier

Det er ikke alltid lett å holde oversikt over alt det tekniske og bygningsmessige i et boligselskap.

Med utskiftninger av styrer, manglende dokumentasjon på utført vedlikehold og kanskje noe av det mest vanlige, man besitter ikke kompetansen til å vurdere bygningenes tekniske tilstand. For hvordan er egentlig tilstanden på bygningene i boligselskapet? Er bygningene blitt sett over i det siste? Er det noe som er ødelagt, eller noe som kanskje er råteskadet? Bør noe skiftes?

Bygg-Con AS kan bistå deg i arbeidet med å kartlegge tilstanden på eiendommen gjennom å utarbeide en vedlikeholdsplan. Vi vurderer vedlikeholdsbehovet, og kommer med forslag til tiltak og økonomiske konsekvenser for sameiet/borettslaget.

Vi tilbyr alt fra tilstandsrapporter til komplette vedlikeholdsplaner, og kan tilby veiledning ved byggeprosjekter, samt bistå dere med hjelp til planlegging, innhenting av tilbud og oppfølging underveis i prosessen.

Send forespørsel

    © Bygg-Con AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram