Uavhengig kontroll og termografering

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring ved nybygging og søknadspliktig ombygging av våtrom i alle boliger og med lufttetthet i nye boliger.

Uavhengig kontroll innebærer kontroll av utført kvalitetssikring og kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse.

Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutiner for kontrollområdet i sitt foretakssystem. For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering skal samsvare med kravene i byggteknisk forskrift (TEK17), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser.

I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll. Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

Termografering

Termografering er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Alle objekter med en temperatur over det absolutte nullpunkt, utstråler termisk energi til omgivelsene. Denne energien kalles også varmebølger eller IR stråler, og er en del av det elektromagnetiske spekteret.

Termografering kan brukes til å lokalisere varmekabler og vannbåren gulvvarme, manglende isolasjon, kuldebroer, lekkasjer, fukt og feilkonstruksjoner.

Det er en del momenter man skal være klar over ved bruk av
termografikamera og analysering av bilder, og det er derfor viktig at termograføren har nødvendig kompetanse og opplæring i bunn.

Tetthetskontroll/luftlekkasjer

Vi utfører trykktesting av bygninger ved hjelp av Retrotec BlowerDoor utstyr. Det blir etter trykktesten utarbeidet en brukervennlig rapport til å dokumentere resultatet.

Send forespørsel

    © Bygg-Con AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram