Boligsalgsrapport NS3600

Boligsalgsrapporten er den beste garantien for en problemfri omsetning av bolig.

Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet.

Boligsalsgrapporten er basert på en grundig gjennomgang av bygningen. Rapporten bygger på kravene i Norsk Standard NS3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av boliger. Gjennomgangen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og registreringer.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke. Den får selger til å tenke igjennom forhold, som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.

Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Bygg-Con AS er sertifisert for å utføre Boligsalgsrapporter etter NS3600 (Boligsalgsrapport 2).

Send forespørsel

    © Bygg-Con AS
    Utviklet av:
    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram